page_banner

Олон улсын экспресс алсын хайлт

Дөрвөн томоохон буухиа компани зарим алслагдсан бүс нутгийг тодорхойлсон. Алслагдсан бүс рүү хүргэхэд жингээс хамаарч нэмэлт ачааны төлбөр шаардагдана. Та зип кодоор шалгаж болно. Олон улсын буухиа үйлчилгээг ашиглахын өмнө та шуудангийн хаяг нь сонгосон алслагдсан бүсэд байгаа эсэхийг шалгаж болно. Хэрэв та алслагдсан газарт байгаа бол өөр буухиа үйлчилгээг туршиж үзэх боломжтой бөгөөд үнэ нь илүү боломжийн байх болно.

Алсын хаягуудын нөлөөлөлд өртсөн сувгууд

1. Шуурхай хүргэлт

2. Агаарын диспетчерийн шугам (хэрэв эцсийн хүргэлт буухиа бол алсын хаягийн улмаас төлбөр төлөх бөгөөд FBA-ийн Амазон агуулах нь алслагдсан бүс нутагт байж болно)

3. Шанхайн шууд утас (дээрхтэй адил)